This week’s CrystEngSelects

Here is this week’s selection of advanced articles of interest to crystal engineers from across the RSC journals.

Articles are chosen from:
ChemComm,
CrystEngComm,
Dalton Transactions,
Journal of Materials Chemistry,
New Journal of Chemistry,
Nanoscale,
Organic & Biomolecular Chemistry.
Magnus Schau-Magnussen, Phillip Malcho, Konrad Herbst, Michael Brorson and Jesper Bendix, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01791D
 
Jinlei Yao, Pavlo Lyutyy and Yurij Mozharivskyj, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01821J
 
Guo-Ping Yong, Ying-Zhou Li, Chong-Fu Li, Yi-Man Zhang and Wen-Long She, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01667E
 
DongGe Tong, YuanLiang Li, Wei Chu, Ping Wu and FuLan Luo, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01643H
 
Jing Huang, Xiangkai Fu, Gang Wang, Chao Li and Xiaoyan Hu, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01553A
 
Zaizhu Lou, Baibiao Huang, Peng Wang, Zeyan Wang, Xiaoyan Qin, Xiaoyang Zhang, Hefeng Cheng, Zhaoke Zheng and Ying Dai, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01795G
 
Muhammad Arif Nadeem, Aaron W. Thornton, Matthew R. Hill and John Arron Stride, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01531H
 
Xihong Lu, Teng Zhai, Huanan Cui, Jianying Shi, Shilei Xie, Yunyun Huang, Chaolun Liang and Yexiang Tong, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM04466K
 
Ci Zhang Wen, Hai Bo Jiang, Shi Zhang Qiao, Hua Gui Yang and Gao Qing (Max) Lu, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1JM00068C
 
Zhenjun Chang, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC05634K
 
Simon S. Iremonger, Junmei Liang, Ramanathan Vaidhyanathan and George K. H. Shimizu, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC04779A
 
Quanjun Xiang, Jiaguo Yu and Mietek Jaroniec, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CC10501A
 
Ce Yang, Jiajia Wu and Yanglong Hou, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC05862A
 
Tae Kyung Kim and Myunghyun Paik Suh, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC05199C
 
Khaleda Banu and Takayoshi Shimura, New J. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0NJ00916D
 
Narendra Yadav and P. K. Srivastava, New J. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0NJ00798F
 
Xinyi Zhang, Jun Lv, Laure Bourgeois, Jianwu Cui, Yucheng Wu, Huanting Wang and Paul A. Webley, New J. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1NJ00008J
 
Qijin Cheng and Kostya (Ken) Ostrikov, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00972E
 
Qijin Cheng and Kostya (Ken) Ostrikov, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00972E
 
Yong Hu, Huanhuan Qian, Yu Liu, Gaohui Du, Fumin Zhang, Libo Wang and Xiao Hu, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05111C
 
Dmytro S. Nesterov, Claudia Graiff, Antonio Tiripicchio and Armando J. L. Pombeiro, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05049D
 
Chong-Bin Tian, Zhang-Zhen He, Zhi-Hua Li, Ping Lin and Shao-Wu Du, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00864H
 
Xing Zhang, Peng Hu, Yue-Bin Cao, Wei-Cheng Xiang, Ming-Shui Yao, Hai-Bao Zhang, Fang-Li Yuan and Rui-Fen Xu, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00887G
 
Shaodong Sun, Hongjun You, Chuncai Kong, Xiaoping Song, Bingjun Ding and Zhimao Yang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05151B
 
Yanqing Xu, Peilei Xia, Xiuteng Wang, Wei Wei, Fanzhou Zhang and Changwen Hu, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00933D
 
Di Sun, Dan-Feng Wang, Fu-Jing Liu, Hong-Jun Hao, Na Zhang, Rong-Bin Huang and Lan-Sun Zheng, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05023K
 
Amitabha Datta, Kuheli Das, Jhen-Yi Lee, Yan-Ming Jhou, Ching-Sheng Hsiao, Jui-Hsien Huang and Hon Man Lee, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00963F
 
Shobhana Krishnaswamy, Mysore S. Shashidhar and Mohan M. Bhadbhade, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05054K
 
Cecília Ferreira, Rosa Crespo, Pedro Miguel Martins, Luís Gales, Fernando Rocha and Ana Margarida Damas, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00550A
 
Jianmin Ma, Zhifang Liu, Jiabiao Lian, Xiaochuan Duan, Tongil Kim, Peng Peng, Xiaodi Liu, Qing Chen, Gang Yao and Wenjun Zheng, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00913J
 
Caixia Song, Debao Wang, Tao Yang and Zhengshui Hu, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00695E
 
Yuming Guo, Jinfeng Wang, Lin Yang, Jie Zhang, Kai Jiang, Wujv Li, Lingling Wang and Lili Jiang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05132F
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)